Skrukketroll må nattevandring
Foto: Anbjørg Eilertsen
(anbjoerg@gmail.com)