Tanja og Tøffe, rev og hund
Foto: Anbjørg Eilertsen
(anbjoerg@gmail.com)