Maur i blåklokke
Foto: Anbjørg Eilertsen
(anbjoerg@gmail.com)