Prikkeline, kalt Line sammen med Anna Maria.
Foto: Anbjørg Eilertsen
(anbjoerg@gmail.com)