Mamma på MC-treff (Malangstreffet -86)
Foto: Anbjørg Eilertsen
(anbjoerg@gmail.com)