Anna Maria, 4år med sin første fiskestang ved Litjevatnet, Sørreisa, Troms.
Foto: Anbjørg Eilertsen
(anbjoerg@gmail.com)