Maur i blåklokke
Foto: Anbjørg Eilertsen
anbjoerg@gmail.com