Fuglan, sett fra Magasuget
Fotograf: Anbjørg Eilertsen