Mørketid? Skaland, 3. januar.
Foto: Anbjørg Eilertsen
(anbjoerg@gmail.com)