Vinter på Yttersia
Foto: Anbjørg Eilertsen
(anbjoerg@gmail.com)