Skaland. Utsikt fra verandaen
Foto: Anbjørg Eilertsen
(anbjoerg@gmail.com)