Ballesvik, Troms, Norway.
Foto: Anbjørg Eilertsen
(anbjoerg@gmail.com)