Okshornan, sett fra Tungeneset.
Foto: Anbjørg Eilertsen

Velkommen til hjemmesiden vår